3.7.14

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Προσλήψεις οδηγών απορριμματοφόρων και εργατών καθαριότητας με διαδικασίες ΑΣΕΠ

Με αποφάσεις του Δημάρχου, προσελήφθησαν 8 οδηγοί απορριμματοφόρων και 20 εργάτες καθαριότητας, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, δηλαδή μετά από προκήρυξη και κατάρτιση πινάκων με μοριοδότηση. Όλοι θα εργασθούν στο Δήμο Καλαμάτας με οκτάμηνη σύμβαση, δηλαδή από τις 2 Ιουλίου 2014 μέχρι την 1η Μαρτίου 2015. Η πρόσληψη των παραπάνω εργαζομένων πραγματοποιήθηκε κατόπιν έγκρισης, με Κοινή Υπουργική Απόφαση στις 17.4.2014, της σύναψης συμβάσεων πανελλαδικά με 4.777 εργαζομένους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου