3.7.14

ΜΕΣΣΗΝΗ -Στάθης Αναστασόπουλος ...Συνεχίζουμε τη δου­λειά μας και στην νέ­α θη­τεί­α

«Συ­νε­χί­ζου­με τη δου­λειά μας ως δη­μο­τι­κή Αρ­χή και για τη νέ­α θη­τεί­α.» 
Αυ­τό α­να­φέ­ρει σε δηλωσή του  ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος, με α­φορ­μή την  δη­μο­σί­ευ­ση της α­πό­φα­σης του Πο­λυ­με­λούς Πρω­το­δι­κεί­ου Κα­λα­μά­τας, με την ο­ποί­α ε­πι­κυ­ρώ­θη­κε η ε­κλο­γή του συν­δυα­σμού του κ. Α­να­στα­σό­που­λου ως πλει­ο­ψη­φή­σαν­τος συν­δυα­σμού στις δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές της 25ης-5-2014 και του ί­διου ως δη­μάρ­χου Μεσ­σή­νης. 
Στη δήλωσή του αναφέρει:
 "Με την προχθεσινή δημοσίευση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με την οποία επικυρώθηκε η εκλογή του συνδυασμού μας ως πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στις δημοτικές εκλογές της 25ης-5-2014 και εμού ως Δημάρχου του Δήμου Μεσσήνης, περατώθηκε η διαδικασία ανακήρυξης των συνδυασμών και δημοτικών συμβούλων, που συμμετέχουν στο νέο σχήμα διοίκησης του Δήμου μας. 
Συνεχίζουμε τη δουλειά μας ως δημοτική Αρχή και για τη νέα θητεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά  και εκ μέρους των μελών του συνδυασμού, τους Δημότες του Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και την ανανέωση της εντολής τους να διοικήσουμε το Δήμο Μεσσήνης και τη νέα πενταετία". 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου