14.5.11

Τροπολογία για υποχρεωτικές μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ

ANOIΓEI ο δρόμος για τις υποχρεωτικές μετατάξεις υπαλλήλων δήμων με πλεονάζον προσωπικό σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης, η οποία θα συμπεριληφθεί ως ξεχωριστή διάταξη στο νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Σύμφωνα με την τροπολογία, το πλεονάζον προσωπικό προσδιορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια (πληθυσμιακά, οικονομικά, γεωγραφικά), ενώ η διαδικασία μετάταξης ή μεταφοράς ρυθμίζεται με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Eνωσης Δήμων Ελλάδας. Με την ίδια τροπολογία δίνεται ακόμη η δυνατότητα στις δημοτικές αρχές να μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με ιδιώτες στον τομέα της καθαριότητας.
Εν τω μεταξύ, με άλλη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα πάσης φύσεως οφειλών και προστίμων τρίτων προς του δήμους (εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών), ως εξής: εφάπαξ, με καταβολή της κύριας οφειλής του 15% των προστίμων καθώς και του 15% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, με καταβολή της κύριας οφειλής του 30% των προστίμων, καθώς και του 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Προκειμένου περί αυτοτελών προστίμων, καταβάλλεται η κύρια οφειλή και το 15% ή το 30%, αντίστοιχα των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον ανωτέρω τρόπο καταβολής. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το ύψος των οφειλών μπορεί να καθοριστεί με ανώτατο όριο τις 20 μηνιαίες δόσεις. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί δεν συμψηφίζονται ούτε επιστρέφονται, ενώ στους συνεπείς οφειλέτες χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος, εφόσον έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο το 50% της αρχικής οφειλής.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου