31.1.14

Σωτ.Παναγιωτόπουλος - Υπόμνημα "φωτιά" για το σκουπιδοεργοστάσιο της Καλλιρόης

Περίληψη Υπομνήματος προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ

Στα πλαίσια της διαβούλευσης σχετικά με το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σωτήρης Παναγιωτόπουλος, επισκέφθηκε προσωπικά την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ στην Αθήνα και κατέθεσε υπόμνημα 15 σελίδων (αρ. πρωτ. 170461/29-01-2014/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ). 
Tο υπόμνημα κοινοποιήθηκε στον Πρωθυπουργό κ Αντώνη Σαμαρά, τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, τους αρμόδιους Υπουργούς κ.κ. Γιάννη Μανιάτη (ΥΠΕΚΑ), Γιάννη Μιχελάκη (Εσωτερικών), Κωστή Χατζηδάκη (Ανάπτυξης) και στους Βουλευτές Μεσσηνίας, κ.κ Ιωάννη Λαμπρόπουλο, Δημήτρη Σαμπαζιώτη, Αθανάσιο Πετράκο και Δημήτριο Κουκούτση.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος, με τεκμηριωμένα στοιχεία μέσα από εκθέσεις και μελέτες ειδικών επιστημόνων, επισημαίνει γιατί η θέση «Καλλιρρόη» του Δήμου Οιχαλίας δεν θα έπρεπε να επιλεχτεί και προτείνει ως καταλληλότερη θέση τα «ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ» για τη χωροθέτηση του ΟΣΔΑ, που περιέργως και υπόπτως όπως αναφέρει έχει αποσιωπηθεί.
 Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου, αναφέρει μεταξύ άλλων, ό,τι: «..η Μ.Π.Ε. του έργου χαρακτηρίζεται από εξαντλητική επανάληψη κειμένων, στερείται πολλών στοιχείων και δεδομένων που απαιτούνται από την Ελληνική Νομοθεσία, τα συμπεράσματα της βαθμολόγησης σε πίνακες παρουσιάζουν σχετική υποκειμενικότητα, κ.α.. Συνεχίζει λέγοντας, ότι με βάση τη Διακήρυξη για τις Δεσμευτικές Προσφορές θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης αναφορά σε αυτές, δεν έχει γίνει καμία πρωτογενής εκτίμηση επί συγκεκριμένων εφαρμογών των εναλλακτικών τεχνολογιών για τα υπόψη έργα και σε σχέση με τις ποσότητες απορριμμάτων οι οποιεσδήποτε αναφορές είναι γενικές, δεν δημιουργούν δυνατότητα αντικειμενικής αξιολόγησης των τεχνολογιών που θα πρέπει να αξιολογούνται και να εφαρμόζονται και με στοιχεία βιωσιμότητας των μονάδων και έργων..».
Επισημαίνει, ότι «..η θέση στην περιοχή της «Καλλιρρόης» δεν θα έπρεπε να είναι προτεινόμενη, γιατί η ΜΠΕ αποδέχεται ανυπόστατες παραδοχές που δεν έχουν σχέση με την υδρογεωλογική πραγματικότητα της περιοχής, η εγκατάσταση χωροθετείται σε περιοχή με χαρακτηριστικά γης υψηλής παραγωγικότητας (ελαιώνες), η κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική, γεγονός που υποτιμήθηκε πλήρως, η ευρύτερη περιοχή που ορίζεται από τις θέσεις Δώριο - Μάλθη – Καλλιρρόη – Πολίχνη – Κωνσταντίνοι παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον λόγω και του αναζητούμενου Καρνάσιου Άλσους με τα σημαντικά ιερά του Κάρνειου και των Μεγάλων Θεών, κ.α.. και κάνει λόγο για αντίφαση στοιχείων της ίδιας της μελέτης επικαλούμενος έγκυρα στοιχεία στα οποία παρουσιάζονται βασικά χαρακτηριστικά των έργων και στις 3 υποενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα:
Ø  για την 1η Υποενότητα με 380.000 κατοίκους, χωρητικότητα ΧΥΤΥ 1.975.000m3, δυναμικότητα ΜΕΑ 105.000 tn/έτος η έκταση συνολικού οικοπέδου ΟΣΔΑ είναι 312 στρ., 
Ø  για την 2η Υποενότητα με 180.000 κατοίκους, χωρητικότητα ΧΥΤΥ 1.240.000m3, δυναμικότητα ΜΕΑ 65.000 tn/έτος η έκταση συνολικού οικοπέδου ΟΣΔΑ είναι 107 στρ.  και,
Ø  για την 3η  Υποενότητα με 89.000 κατοίκους, χωρητικότητα ΧΥΤΥ 565.000m3, δυναμικότητα ΜΕΑ 30.000 tn/έτος η έκταση συνολικού οικοπέδου ΟΣΔΑ είναι 136 στρέμματα, δηλαδή στην 2η Υποενότητα η έκταση των έργων έχει πλήρως μειωθεί, αφού είναι προφανές ότι αντί για 107 στρέμματα θα χρειάζονται περίπου 220 στρέμματα για να αναπτυχθούν τα έργα, ισοδύναμα με ότι έχει ληφθεί υπόψη για τις θεωρήσεις των απαιτουμένων εκτάσεων στις άλλες δύο υποενότητες. 
    Για το περιεχόμενο της ΜΠΕ, λέει ότι αυτό κρίνεται ως μη συμβατό με την δημιουργία σαφούς εικόνας και ταυτότητας του έργου και επικαλείται τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας, α) Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε Μεσσηνίας και β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες αναφέρουν ξεκάθαρα, ότι στα υπό εξέταση κείμενα της ΜΠΕ του έργου υπάρχουν σοβαρές αντιφάσεις, ασάφειες, ανακρίβειες, κ.α...».
Τέλος, ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρει, ότι οι θέσεις 2.1 «Καλλιρρόη» & 2.2 «Παραδείσια» έχουν παραπλήσιες τελικές βαθμολογίες, επισημαίνει όμως, ότι υπάρχει μια σαφής διαφορά στη βαθμολόγηση της 2ης Υποενότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπέρ της θέσης 2.2 «ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ» που κρίνεται καταλληλότερη για τη χωροθέτηση του ΟΣΔΑ, που περιέργως και υπόπτως έχει αποσιωπηθεί, και ζητά να ανακληθεί η ΜΠΕ (2013) ΣΔΙΤ να υποβληθεί μια νέα πλήρης με τεχνική ευκρίνεια, συμβατή με τη Νομοθεσία, προτείνοντας τη θέση 2.2 «Παραδείσια».  
 Σε κάθε άλλη περίπτωση οι αποφάσεις θα οδηγήσουν σε λάθος κατεύθυνση, θα είναι αποφάσεις με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον, σε βάρος της υγείας των κατοίκων και υπέρ των συμφερόντων του αναδόχου, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα έργο, το οποίο τεχνικά και οικονομικά θα προσαρμόζεται στα συμφέροντά του και δεν θα έχει καμία σχέση με τις αρχικές προδιαγραφές και απαιτήσεις, αλλά ούτε θα εξυπηρετεί και τους στόχους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 

Σωτήρης Παναγιωτόπουλος
Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου