1.2.14

Η Μητρόπολις Μεσσηνίας ενισχύει τους απόρους φοιτητές

Από το 2009 σημαντική είναι η οικονομική βοήθεια, η οποία προσφέρεται από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας προς τους Μεσσηνίους φοιτητές, με έκτακτα βοηθήματα αλλά κυρίως με μηνιαίες υποτροφίες. Ενισχύονται 29 φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος, διάφορα γνωστικά αντικείμενα.
               Ο Απολογισμός του έτους 2013  του Ιδρύματος «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας», έχει ως ακολούθως:   
  
                       ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο από το έτος 2012...................................................................... 45.753,59
Εκ καταμετρήσεως παγκαρίου Παρεκκλησίου Αγ. Βαρβάρας.............. ..13.253,07
Εισφορά  Ι. Ν. Υπαπαντής.......................................................................   20.000,00
Δωρεές  Ιδιωτών............................................................................              25.625,45
Εκ διαθέσεως Διπτύχων………………………………………………         1.725,82
Τόκοι Καταθέσεων.......................................................................              ......12,27
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013……………………………                106.370,20

ΕΞΟΔΑ

Υπότροφοι 2010 -. 2011 - . 2012.-2013..................... ……………            …..79.700,00
Έκτακτα  Φοιτητικά Βοηθήματα.............................................................          2300,00   
Αμοιβή Λογιστού..................................................................................        ......   .123,00     
Πληρωμή Εφημερίδων για Δημοσίευση Προκηρύξεων κ.λ.π.................   ......   408,36      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013…………………………      .                82.531,36

Υπόλοιπο σε χρήση για το 201423.838,84

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου