1.11.18

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – 10.000 ευρω σας λείπουν γιατρέ μου ;

Τον Αύγουστο του 2017 δημοσιεύσαμε  μία ανάρτηση που ανέβηκε στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σε κοινή θέα εκατομμυρίων αναγνωστών του διαδικτύου που αφορούσε γιατρό του Νοσοκομείου Καλαμάτας και τον «βίο » του στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας 

Ο θιγόμενος  από την ανάρτηση στην  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ » θεώρησε πρέπον να στραφεί με αγωγή εναντίον του δικού μας  δημοσιεύματος ισχυριζόμενος ότι έπαθε ….οικονομική βλάβη και μείωση του επαγγελματικό του γοήτρου ζητώντας το ποσόν των ….10.000 ευρώ

Γιατρέ μου εάν είχατε την ευγενή καλοσύνη να πληροφορήσετε  εμάς και το αναγνωστικό μας  κοινό καταθέσατε αγωγή και εναντίον της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» που ήταν η πηγή της είδησης  θα το εκτιμούσαμε δεόντως


Για τήν νομική σας κατάρτιση γιατί πιστεύουμε ότι ιατρική διαθέτετε   θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε τι προβλέπει ο νομοθέτης ο οποίος  παρεμβαίνει με αυστηρό τρόπο, θέτοντας ένα σημαντικό ανάχωμα στην άσκηση αγωγής εναντίον ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης.
 Όποιος σκοπεύει να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης, οφείλει πριν το κάνει, επί ποινή απαραδέκτου της αγωγής του, να στείλει ένα εξώδικο στο έντυπο και να υποδείξει την αποκατάσταση της προσβολής που υπέστη με την καταχώριση στο έντυποι "σύντομου επεξηγηματικού κειμένου που του υποδεικνύει".
 Στο κείμενο αυτό προσδιορίζονται και οι λέξεις και φράσεις που θεωρήθηκαν προσβλητικές και πρέπει να ανακληθούν και οι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριμένη αναφορά κρίθηκε προσβλητική

"Η αποκατάσταση θεωρείται ότι επήλθε", σύμφωνα με την διάταξη, αν μέσα σε 20 ημέρες ο υπεύθυνος:

"α) ανακαλέσει ρητά την προσβολή με την παραπάνω δημοσίευση, που γίνεται στην ίδια ή, αν δεν υπάρχει αυτή, σε ανάλογη θέση και φύλλο της αντίστοιχης ημέρας κυκλοφορίας της εφημερίδας, που είχε καταχωριστεί η αρχή του επιλήψιμου δημοσιεύματος, και σε

β) κοινοποιήσει στον αδικηθέντα το ως άνω δημοσίευμα αποκατάστασης.

Η παρέλευση άπρακτου διαστήματος είκοσι (20) ημερών θεωρείται άρνηση εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή εκδότη του εντύπου.
έκταση και μέγεθος ανάλογο με το τελευταίο, και
Η παράλειψη της παραπάνω διαδικασίας έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης.
 Η αγωγή αποζημίωσης της παραγράφου 2 πρέπει να ασκηθεί εντός 6 μηνών από την πάροδο της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών ή της ρητής αρνητικής απάντησης, εφόσον αυτή έχει δοθεί νωρίτερα.

Άραγε τι από τα παραπάνω τηρήσατε και πώς «θυμηθήκατε» το δημοσίευμα 15 μήνες μήνες μετά;

Πιθανόν πενία τέχνας απεργάζεται

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου