23.2.21

Σύγχρονο περιβαντολλογικά και προσβάσιμο το διοικητήριο της Καλαμάτας

Αυτή την εικόνα θα έχει το διοικητήριο Καλαμάτας, ανακαινισμένο, με βάση μελέτη που εκπονήθηκε δωρεάν από την ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και παραδόθηκε από τη μελετητική ομάδα στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγ. Νίκα. Από το σχεδιασμό προκύπτει πως στόχος είναι το διοικητήριο Καλαμάτας (κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1970) όταν ολοκληρωθεί η πλήρης μεταμόρφωσή του, να καταστεί το πιο εξελιγμένο περιβαλλοντικά δημόσιο κτίριο στη χώρα.
Η μελέτη προβλέπει την ολική ανακαίνιση του κτιρίου, του πλέον εμβληματικού για την πόλη στο οποίο στεγάζονται σήμερα οι υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας.
Να σημειωθεί ότι οι εργασίες προβλέπεται να γίνουν τμηματικά, με το κτίριο εν λειτουργία -σε συνδυασμό και με την αξιοποίηση του χώρου του αμφιθεάτρου- και ενώ θα υπάρξει προηγουμένως συνεννόηση με τους υπαλλήλους.
Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου αρχικά, μεταξύ των παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η αφαίρεση όλων των στοιχείων αμιάντου που απομένουν στο κτίριο, όπως επίσης και η καθαίρεση των κατασκευών που έχουν γίνει στον έκτο όροφο, έτσι ώστε αυτό να επανέλθει στο αρχικό του σχέδιο.
Επιπλέον, προβλέπεται η απαλοιφή των εσωτερικών τοίχων εκατέρωθεν του κεντρικού διαδρόμου σε κάθε όροφο, ώστε να γίνει το κτίριο φωτεινό. Στον χώρο που θα προκύψει, ο εσωτερικός διαχωρισμός των γραφείων θα γίνει με κινητά στοιχεία. Προβλέπεται επίσης αλλαγή των αλουμινένιων παραθύρων και η αντικατάστασή τους από διπλά τζάμια, από την εσωτερική πλευρά των οποίων θα τοποθετηθούν σκίαστρα.
Ακόμα, θα υπάρχουν περισσότεροι χώροι υγιεινής ανά όροφο, προσβάσιμοι και σε άτομα με αναπηρίες.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης, το κτίριο -στο οποίο θα διασφαλίζεται η πλήρης πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε όλους τους χώρους- θα έχει μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα, και ως εκ τούτου προωθείται η χρήση φωτοβολταϊκών αλλά και γεωθερμίας για τις ενεργειακές του ανάγκες. Η μελέτη προτείνει επίσης καλύτερη διασύνδεση του κεντρικού κτιρίου με το αμφιθέατρο, το οποίο επίσης θα εκσυγχρονιστεί, όπως και ο περιβάλλων χώρος.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου