23.2.21

Οι αναμορφωμένοι χάρτες φέρνουν πολλούς πολίτες προ δυσάρεστων εκπλήξεων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκ νέου ανάρτηση των δασικών χαρτών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να έχει αναρτηθεί το 100%.
Οι αναμορφωμένοι χάρτες, βέβαια, φέρνουν πολλούς πολίτες προ δυσάρεστων εκπλήξεων, καθώς διαπιστώνουν ότι η περιουσία τους αποτυπώνεται ως δάσος. Αρκετοί μάλιστα εξ αυτών διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις, καθώς αυτή η δυνατότητα παρέχεται μόνο για τα αναμορφωμένα τμήματα ενός χάρτη.
Όπως είναι λογικό, ήδη υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διαμηνύει ότι γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα που προκύπτουν για όσους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας δεν προχώρησαν, στις προβλεπόμενες από τον νόμο προθεσμίες, σε υποβολή αντίρρησης κατά τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών και θα διασφαλίσει με κάθε νόμιμο τρόπο ότι δεν θα αδικηθεί ούτε ένας.
Ηδη, στο ΥΠΕΝ συστάθηκε ειδική ομάδα εργασίας με στόχο να εξετάσει όλα τα δεδομένα που προκύπτουν και να εισηγηθεί παρεμβάσεις. Το υπουργείο ετοιμάζει τρεις σημαντικές πρωτοβουλίες για την επίλυση των ζητημάτων που αφορούν τους δασωμένους αγρούς, τις εκχερσωμένες εκτάσεις και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Το πρώτο βήμα
Τι πρέπει να κάνουν, όμως, οι πολίτες για να διασφαλίσουν την περιουσία τους; Κατ’ αρχάς, να ενημερωθούν για την ανάρτηση του δασικού χάρτη στην περιοχή που τους ενδιαφέρει.
Τις πληροφορίες αυτές μπορούν να τις αντλήσουν:
από τον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου
από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, στην έδρα της οποίας αναρτάται, σε εμφανή θέση, η απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη
από τους δήμους και τα κοινοτικά καταστήματα, στην έδρα των οποίων αναρτάται, σε εμφανή θέση, η απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη
από την ιστοσελίδα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
από την ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σημειώνεται πως ο δασικός χάρτης αναρτάται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης της αρμόδιας τοπικής Διεύθυνσης Δασών.
Τι να ελέγξετε
Κατά τη διάρκεια της ανάρτησης θα πρέπει να ελέγξουν αν το ακίνητό τους έχει συμπεριληφθεί σε περιοχή δασικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα. Επισημαίνεται ότι τα όρια των δημοτικών ενοτήτων στον δασικό χάρτη δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τα διοικητικά όρια. Άρα, συστήνεται να ελέγχουν τον δασικό χάρτη ακόμα και των γειτονικών περιοχών, ιδιαίτερα, δε, αν η έκταση που τους ενδιαφέρει βρίσκεται κοντά σε όρια δήμου ή νομού.
Αν κάποιος ελέγξει τον δασικό χάρτη και συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης, δεν χρειάζεται να προβεί σε καμιά περαιτέρω ενέργεια. Αν δεν συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης και αμφισβητεί τον χαρακτήρα της (ή τμήματος αυτής), όπως έχει αποδοθεί στον δασικό χάρτη, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αποκλειστικώς ηλεκτρονικά αντιρρήσεις στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου, καταβάλλοντας το σχετικό ειδικό τέλος.
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται καταβολή τέλους, οι αντιρρήσεις υποβάλλονται στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ). Επίσης, υπάρχει η επιλογή (για κάποιες περιπτώσεις) να υποβάλει, ατελώς, ηλεκτρονικά αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου ή αυτοπροσώπως στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών.
Ποιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αντίρρηση
Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στον δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση μπορεί να υποβάλουν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στον χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου