20.1.11

Το νέο σχολείο παρουσίασε η Εύη Χριστοφιλοπούλου

Τη φιλοσοφία του νέου σχολείου, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο η υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, μέσα από την εμπειρία του 4ου δημοτικού σχολείου Θέρμης. Ο Γιώργος Παπανδρέου τους μοίρασε ερωτηματολόγια για να κρίνουν οι ίδιοι τα πιλοτικά νομοσχέδια που φέρνουν προς ψήφιση οι συνάδελφοί τους υπουργοί. Η υφυπουργός αναφέρθηκε στους εκπαιδευτικούς στρατηγικούς στόχους του νέου σχολείου.
Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι επιδιώκεται: βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και επαναπροσδιορισμός της φιλοσοφίας του αναλυτικού προγράμματος με επίκεντρο το μαθητή και όχι την ύλη, εμπλουτισμός του αναλυτικού προγράμματος με την διδασκαλία επιπρόσθετων γνωστικών αντικειμένων, υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας κλπ….Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι επιδιώκεται ο περιορισμός και, στη συνέχεια, η μείωση στο ελάχιστο των περισσοτέρων απογευματινών δραστηριοτήτων των μαθητών σε χώρους εκτός σχολείων, όπως τα φροντιστήρια.
Επιδιώκεται, επίσης, η μείωση της ταλαιπωρίας των παιδιών και των εξόδων των γονέων, αφού η διδασκαλία της πληροφορικής και των ξένων γλωσσών, θα οδηγήσει σταδιακά σε πιστοποίηση μέσα στο δημόσιο σχολείο.Η υφυπουργός έδωσε στοιχεία για τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που λειτουργούν με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα σήμερα.
Πρόκειται για 801 δωδεκαθέσια δημοτικά, με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό στο επίπεδο των περιφερειών, καθώς καλύπτουν το 30% περίπου του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. Το σύνολο των μαθητών τους ανέρχεται σε 204.206.
Μεταξύ των αλλαγών που έγιναν είναι: η εισαγωγή του θεσμού της φιλαναγνωσίας στις α΄ και β΄ τάξεις, η εισαγωγή της διδασκαλίας των αγγλικών στις α΄ και β΄ τάξεις, η εισαγωγή των Τεχνολογιών για 2 ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις, κλπ. Αύξηση μίας ώρας των μαθηματικών στις α΄ και β΄ τάξεις, αύξηση των ωρών του μαθήματος φυσικής αγωγής και προσθήκη μίας διδακτικής ώρας για διδασκαλία χορού.
Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό πρόγραμμα του σχολείου τροποποιείται και οι ώρες διδασκαλίας αυξάνονται κατά δέκα στις α΄ και β΄ τάξεις, κατά πέντε στις γ΄ και δ΄ και κατά τρεις στις ε΄ και στ΄.
Η αύξηση των διδακτικών ωρών δεν αποτελεί όμως πρόσθετο βάρος, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν να συμμετέχουν σε ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες.
Το δημοτικό σχολείο Θέρμης έχει πλήρη εξοπλισμό, δηλαδή κάθε αίθουσα έχει υπολογιστή, τηλεόραση, βίντεο, έξι αίθουσες έχουν προβολέα με διακρατικούς πίνακες, ενώ επίσης υπάρχουν θέατρο 136 θέσεων, πολυχώρος, βιβλιοθήκη, κουζίνα, εστιατόριο, αίθουσα φυσικής, χημείας με ξεχωριστό παρασκευαστήριο, αίθουσα εικαστικών κλπ.
Η ε΄ τάξη του σχολείου συμμετέχει σε μορφωτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη και η στ΄ στη Βουλή. Όλες οι τάξεις επισκέπτονται και παρακολουθούν μονοήμερα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κλπ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου