20.1.11

Πήραν αρμοδιότητες οι Θεματικοί αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου !

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη, ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, που έχουν οριστεί με προηγούμενη απόφαση.
Στην αντιπεριφερειάρχη Κωνσταντίνα Νικολάκου ανατέθηκαν οι τομείς Ανάπτυξης - Έργων και Περιφερειακής Ενημέρωσης.
Στον αντιπεριφερειάρχη Απόστολο Παπαφωτίου ανατίθενται οι τομείς Ενέργειας - Βιομηχανίας και Πολιτισμού.
Στον αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Πουλά ανατίθενται οι τομείς Απασχόλησης - Παιδείας και Υγείας.
Επίσης, με την ίδια απόφαση, η αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνα Νικολάκου ορίζεται πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Αναστάσιος Χειβιδόπουλος ορίζεται αναπληρωτής Περιφερειάρχης, όταν ο Περιφερειάρχης απουσιάζει ή κωλύεται.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου