21.1.11

Αλλάζουν όλα σε ΠΑΣΕΓΕΣ και συνεταιρισμούς !

Τη δημιουργία τριών νέων μορφών συνεταιριστικής δράσης προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που πήρε το «οκ» από το υπουργικό συμβούλιο.
Οι τρεις νέες μορφές είναι:
* Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (ΑΣΟ),
* Οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) με τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας ΑΕ-ΕΠΕ
* Οι ομάδες παραγωγών (ΟΠ) σύμφωνα με το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο.
Στη νέα διάρθρωση όλοι οι συνεταιρισμοί αγροτικών προϊόντων θεωρούνται πρωτοβάθμια συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων.
Παράλληλα δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων, στο οποίο θα καταχωρούνται σε δύο κατηγορίες οι οργανώσεις που θα ανήκουν στις τρεις νέες μορφές.
Οι δύο κατηγορίες είναι οι ενεργοί και οι μη ενεργοί συνεταιρισμοί. Στη δεύτερη κατηγορία θα εντάσσονται όσοι συνεταιρισμοί δεν έχουν τζίρο. Όσοι συνεταιρισμοί ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία σε δύο εταιρικές χρήσεις θα διαγράφονται από το μητρώο και θα οδηγούνται σε εκκαθάριση….. Παράλληλα, ιδρύεται εποπτική Αρχή η οποία θα αξιολογεί, εποπτεύει και ελέγχει τους συνεταιρισμούς σε ετήσια βάση.
Προωθείται η συμβολαιακή γεωργία βάσει της οποίας το συμβόλαιο θα έχει τη νομική μορφή γραπτής σύμβασης και θα περιλαμβάνει το είδος, τον όγκο των προϊόντων την τιμή, τους χρόνους και τα σημεία παράδοσης τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής το παραγωγού κ.λπ.
Στο σχέδιο προβλέπονται τέλος και αλλαγές στην ΠΑΣΕΓΕΣ, καθώς τη διοίκηση της θα εκλέγουν οι οργανώσεις που μετέχουν στο μητρώο με καθολική ψηφοφορία των παραγωγών κατά αυτοδιοικητική περιφέρεια.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου