22.1.11

Από κόσκινο όλοι οι συνεταιρισµοί !!

Στο ξεκαθάρισµα της ήρας από το στάρι, δηλαδή των περίπου 5.400 συνεταιρισµών σφραγίδα από τους λιγοστούς πραγµατικά ενεργούς, προχωρεί η κυβέρνηση και τουςκαλεί έως τα τέλη του έτους να έχουν συγχωνευθεί, αφού διαφορετικά θα µείνουν εκτός κοινοτικών ενισχύσεων.
Το µήνυµα έστειλε χθες στους συνεταιρισµούςο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης,παρουσιάζοντας το σχέδιο νόµου για την αναδιάρθρωσή τους που ωθεί πολλούς από αυτούς σε αναγκαστικές συγχωνεύσεις, αφούαπό τους 6.400 που εµφανίζονται στααρχεία της Αγροτικής Τράπεζας, τζίροπραγµατοποιούν µόνο οι 1.000.
«Ούτε εµείς είµαστε σε θέση να ξέρουµε πόσοι είναι», ανέφερε ο κ. Σκανδαλίδης εφόσον το καλοκαίρι, όταν ζήτησε στοιχεία απότις 115 Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών, µόνο οι 80 του απάντησαν ότι από τους 6.400 συνεταιρισµούς µέλη τους, µόνο50% είναι υπαρκτοί (3.266). Από αυτούς, τζίρο έχουν 1.000 συνεταιρισµοί και οι υπόλοιποι είναι απλώς... ανύπαρκτοι.
Το νέο µοντέλοπροβλέπει ότι επειδή οι συνεταιρισµοί πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικοί δηµιουργείται µόνο µία βαθµίδα και ανεβαίνει κατακόρυφα το ελάχιστο ύψος απαιτούµενου συνεταιρικού κεφαλαίου, στο επίπεδο των 60.000 ευρώ, προκειµένου «να ισχυροποιηθούν και να αντέξουν στιςπροκλήσεις της αγοράς», σύµφωνα µε το υπουργείο. «Την ευθύνη για τη σηµερινή κατάσταση φέρει η πολιτική εξουσία – και εννοώ διαφορετικές κυβερνήσεις – που ενώ θέσπιζε νόµους, δεν είχε µια σταθερή γραµµή που να υπερβαίνει τον κοµµατισµό, δεν υπήρχε πουθενά και ποτέ εποπτεία και έλεγχος, παρότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε τη δυνατότητα να παραγγείλει ελέγχους ακόµη... και από τον τελευταίο οικονοµολόγο του Οικονοµικού Επιµελητηρίου», σύµφωνα µε τον υπουργό.
Τρεις κατηγορίες
Το νοµοσχέδιο κατατάσσειτις αγροτικές οργανώσεις σε τρεις κατηγορίες: (1) συνεταιρισµοί, (2) κάθε µορφής κοινοπραξίες και συνεταιριστικές εταιρείες που έχουν τη µορφή επιχείρησης (Α.Ε. ή ΕΠΕ) και (3) οµάδες παραγωγών (οργανώσεις ανά προϊόν, π.χ. λάδι, κρασί) που εν συνεχεία θα καταχωρίζονται σε ένα µητρώο και µε βάση µία σειρά από οικονοµικά κριτήρια θααξιολογούνται σε ενεργές και µη ενεργές. Τι σηµαίνουν αυτά στηνπράξη; Οτι όσοι περάσουντο τεστ θα έχουν πρόσβαση στα κίνητρα και τις φοροαπαλλαγές του Αναπτυξιακού Νόµου όπως και στα κοινοτικά αγροτικά προγράµµατα (π.χ. ενισχύσεις για υποδοµές, συσκευαστήρια, τυποποιητήρια). Οι «κοµµένοι» θα µείνουν εκτός παιχνιδιού...
60.000 ευρώ το ελάχιστο κεφάλαιο
Στο εξής για να θεωρείται κάποιος συνεταιρισµός ενεργός, πρέπει να έχει ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ, όσο δηλαδή και το µετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για να συστήσει κάποιος µια Α.Ε. Ωστόσο, ακόµη και από τους 1.000 που εµφανίζουν – τυπικά τουλάχιστον – στοιχειώδητζίρο, εταιρικό κεφάλαιο άνω των 60.000 ευρώ δεν έχουν... παρά περίπου 300.
Αλλα σηµαντικά κριτήρια για να θεωρείται ενεργός ο συνεταιρισµός είναι ο κύκλος εργασιών και τα περιουσιακά στοιχεία του (τα ελάχιστα ποσά θα καθοριστούν από τη διαβούλευση, που θα διαρκέσει ένα µήνα). Επίσης, η άµεση εκλογή µε καθολική ψηφοφορία τωνµελών των οργάνων του και όχι όπως συµβαίνει σήµερα, όπου συχνά τα όργανα εκλέγονται µέσωµεθοδεύσεων και πλασµατικών διαδικασιών διά αντιπροσώπων. «Πόντους» για να θεωρηθεί ενεργός θαπαίρνει επίσης εφόσον εκπαιδεύει τα µέλη του παρέχοντάς τους τεχνογνωσία για τις νέες καλλιεργητικές µεθόδους κ.λπ.
Μέχρι τα τέλη του έτους
Το υπουργείο θακαλέσει τους συνεταιρισµούς εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του νόµουνα προσκοµίσουν όλα τα στοιχεία σε µια νέα εποπτική Αρχή που συγκροτείται ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό. Οσοι δεν τα προσκοµίσουν, απλώς δεν θα αναγνωρίζονται, ενώ εκείνοι που θα καταταγούν στην black list, δηλαδή στους ανενεργούς, έχουν περιθώριο έως τα τέλη του χρόνου για να συγχωνευθούν µε κάποιον ενεργό. Αν δεν το έχουν πράξει έως τις 31 ∆εκεµβρίου, τότε θα διαγράφονται από τοµητρώο. Η αξιολόγηση αυτή θα γίνεται κάθε χρόνο, και οι... µετεξεταστέοι για δύο συνεχή χρόνιαθα οδηγούνται, σύµφωνα µε τον υπουργό, σε αναγκαστική εκκαθάριση.ΗΜΕΡΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου