21.1.11

Ξεσηκώθηκαν και στην Ανατολική Μάνη για το ν/σ Μπιρμπίλη !

Την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου συνεδρίασε το Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης με έξι θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην αρχή της συνεδρίασης και προ ημερησίας διάταξης το προεδρείο του Δ.Σ. έφερε προς συζήτηση την ψήφιση υπομνήματος διαμαρτυρίας προς τους βουλευτές του Νομού Λακωνίας σχετικά με την διαφαινόμενη βούληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την κατάργηση του ορίου των 4 στρεμμάτων και των παρεκκλίσεων ως ανώτατου ορίου δόμησης στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. Όπως τονίστηκε ιδιαίτερα από το Δήμαρχο κο Πέτρο Ανδρεάκο, εάν η Πολιτεία προχωρήσει στην οριστικοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου, αυτό θα πλήξει ανεπανόρθωτα την αναπτυξιακή δραστηριότητα στη της Μάνης, αφού δεν έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, αφού κατά παρέκκλιση επιτρεπόταν η δόμηση σε κλήρο μικρότερο των τεσσάρων στρεμμάτων, με σεβασμό πάντοτε στο περιβάλλον. Η ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ως έχει, χωρίς τροποποιήσεις θα έχει ως αποτέλεσμα να καταστραφεί η ιδιοκτησία πολλών πολιτών οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν επιλέξει τη Μάνη ως τόπο μόνιμης ή παραθεριστικής κατοικίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να δεχθεί ισχυρό πλήγμα η αναπτυξιακή δραστηριότητα της περιοχής και σίγουρα θα την οδηγήσει σε οικονομικό μαρασμό και μάλιστα σε μια εποχή που υπάρχει ένδεια επενδύσεων.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και προχώρησε στην έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
Κύριοι Βουλευτές,
Ο Δήμαρχος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης, κατά τη συνεδρίαση τους, την 19η Ιανουαρίου 2011, αφού έλαβαν υπόψη τους το προς ψήφιση νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα το άρθρο 5 που αφορά τις ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000 σε περιοχές ΝΑTURA 2000 , να καθοριστούν τα 10000 τ.μ. , ως ελάχιστο εμβαδόν για τη δόμηση σε εκτός των ορίων οικισμών και επί πλέον να μην εφαρμόζεται κανενός είδους παρέκκλιση.
Αποφάσισαν Ομόφωνα
Την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας προς τους Βουλευτές Λακωνίας, το οποίο έχει ως κατωτέρω:
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Με την ψήφιση αυτού του νόμου, ουσιαστικά καταργείται η δόμηση σε ολόκληρη την περιοχή της βορειοδυτικής και νότιας Μάνης. Με την ψήφιση επομένως του συγκεκριμένου άρθρου η περιοχή της Μάνης θα οδηγηθεί σε σίγουρο οικονομικό μαρασμό, χωρίς να επιτευχθεί ο στόχος της προστασίας της περιοχής αφού σε σύντομο χρονικό διάστημα η περιοχή θα γίνει ακατοίκητη.

Στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν πολλά αγροτεμάχια επιφανείας μικρότερης των 4000 τ.μ. , τα οποία είναι κατά παρέκκλιση οικοδομήσιμα και έχουν αγορασθεί από Έλληνες και αλλοδαπούς, με σκοπό να οικοδομήσουν μόνιμες ή παραθεριστικές κατοικίες. Είναι γνωστό ότι οι κλήροι στη Μάνη είναι πολυτεμαχισμένοι και δεν υπάρχουν αγροτεμάχια οικοδομήσιμα κατά κανόνα, δηλαδή μεγαλύτερα των τεσσάρων στρεμμάτων, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Είναι τουλάχιστον άδικο η εκ των υστέρων απαγόρευση να οικοδομήσουν, καταργώντας τις παρεκκλίσεις.
Ο πρώην Δήμος Οιτύλου έχει ήδη εκπονήσει μελέτη ΣΧΟΟΑΠ, η οποία κόστισε 500.000 € και σε αυτήν περιέχονται συγκεκριμένες προτάσεις προστασίας της περιοχής. Στην τελική πρόταση της μελέτης έχουν συνεισφέρει με προτάσεις τους όλες οι αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Στην μελέτη καθορίζονται συγκεκριμένες ζώνες προστασίας, αφού λήφθηκαν υπόψη περιβαλλοντικές, κοινωνικές, γεωλογικές, πληθυσμιακές και άλλες παράμετροι.
Ζητάμε κατ΄ αρχάς τον επανακαθορισμό των ορίων περιοχών ΝΑTURA 2000, περιοχή της Μάνης, βάσει επιστημονικών κριτιρίων και στη συνέχεια να ισχύσουν στις περιοχές ΝΑTURA 2000, για τον πρώην Δήμο Οιτύλου οι προτάσεις του Δήμου, όπως αναφέρονται στην υπάρχουσα μελέτη ΣΧΟΟΑΠ. Για τις περιοχές ΝΑTURA 2000 στον πρώην Δήμο Ανατολικής Μάνης, στον πρώην Δήμο Γυθείου και στο πρώην Δήμο Σμύνους να ισχύσουν επίσης οι προτάσεις του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Οιτύλου για περιοχές ΝΑTURA 2000, έπειτα από καθορισμό συγκεκριμένων ζωνών προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες και το πνεύμα εκπόνησης μελετών ΣΧΟΟΑΠ.


ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου