21.1.11

Η ΡΑΕ συστήνει στη ΔΕΗ την ομαδοποίηση έργων για φωτοβολταϊκά !

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ μεταξύ φωτοβολταϊκών έργων συστήνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκειμένου να μειωθεί το κόστος, να αυξηθεί η δυνατότητα διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και να γίνει πιο ορθολογικά η απαιτούμενη επέκταση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΡΑΕ με επιστολή της προς τη ΔΕΗ αμφισβητεί τη μεθοδολογία με την οποία η επιχείρηση χαρακτήρισε κορεσμένα τα δίκτυα 16 νομών της χώρας και ζήτησε να σταματήσει η υποδοχή νέων αιτήσεων για φωτοβολταϊκά, ενώ ζητά περισσότερες πληροφορίες για:
• Τα κριτήρια που χρησιμοποίησε η ΔΕΗ για τον χαρακτηρισμό ως εύλογου του κόστους και του χρόνου υλοποίησης έργων σύνδεσης.
• Τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται η διείσδυση διεσπαρμένης παραγωγής στο συνολικότερο σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου διανομής.
• Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι δυνατές συνέργειες (ομαδοποιήσεις) μεταξύ υποψήφιων για σύνδεση παραγωγών, τόσο για λόγους μείωσης του κόστους και ορθολογικής ανάπτυξης των δικτύων, όσο και για λόγους αύξησης της δυνατότητας διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής.
Επίσης η ΡΑΕ ρωτά τη ΔΕΗ αν έχουν ληφθεί υπόψη οι δυνατότητες εκτέλεσης μικρής κλίμακας επενδύσεων που θα αύξαναν σημαντικά τη δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από τα δίκτυα (π.χ. αναβάθμιση γραμμών, εγκατάσταση συσκευών αντιστάθμισης αέργου ισχύος, χρήση ρυθμιστών τάσης κ.ά.)
Σύμφωνα με τις μελέτες της ΔΕΗ θα έπρεπε να χαρακτηριστούν ως κορεσμένα (και να σταματήσει η υποδοχή νέων αιτήσεων) τα δίκτυα των Nομών Βοιωτίας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Ξάνθης, Φλώρινας, Αιτωλοακαρνανίας, Aρτας, Πρέβεζας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας και Λακωνίας.
Απολογιστικά ΑΠΕ
Εξάλλου σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, το 2010 τριπλασιάστηκε η ισχύς των φωτοβολταϊκών, ενώ η ισχύς των αιολικών πάρκων έσπασε το φράγμα των 1.000 MW. Η, δε, ενέργεια που παρήχθη από το σύνολο των μονάδων ΑΠΕ (εκτός από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ) ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 3.000 GWh, από 2.750 το 2009.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, τα φωτοβολταϊκά από 46 MW τον Δεκέμβριο του 2009 έφθασαν στο τέλος του 2010 στα 153 MW, ενώ η συμβολαιοποιημένη ισχύς (από μονάδες που θα τεθούν σχετικά σύντομα σε λειτουργία) ξεπερνά τα 600 MW.
• Τα αιολικά αυξήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό, από 916 σε 1.039 MW.
• Τα μικρά υδροηλεκτρικά από 182 σε 196 και οι μονάδες βιοαερίου ουσιαστικά παρέμειναν στάσιμες στα 41 MW.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου