18.9.09

ΥΠ.ΠΟ. για το Ναό του Επικουρίου Απόλλωνα - Η γεωγραφική θέση ενός μνημείου προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες του και όχι από Υπουργικές αποφάσεις !!


Σε ό,τι αφορά το ζήτημα που προέκυψε με το Ναό του Επικουρίου Απόλλωνα, από το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνονται τα ακόλουθα:
Στις 6 Ιουλίου 2009, σε ανύποπτη -πολιτικά- στιγμή, υποβλήθηκε αίτημα του Νομάρχη Μεσσηνίας κ. Δημήτρη Δράκου, του Προέδρου της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας κ. Παναγιώτη Νίκα και του Δημάρχου Είρας Μεσσηνίας κ. Γιάννη Αδαμόπουλου προς τη Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ., για τον τοπογραφικό προσδιορισμό του Ναού.
Το ζήτημα προωθήθηκε αρμοδίως και κατέληξε εν τέλει στη Διεύθυνση Τοπογραφήσεων και Κτηματολογίου του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία μετά από σχετική έρευνα διαπίστωσε ότι ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα και ο πέριξ αρχαιολογικός χώρος, βρίσκονται καθ΄ ολοκληρία εντός των ορίων του Νομού Μεσσηνίας.
Η διαπίστωση αυτή βασίστηκε σε επιστημονική τεκμηρίωση ...

και στηρίχθηκε στις αδιαμφισβήτητες συντεταγμένες που έχουν κατατεθεί, προκειμένου ο Ναός του Απόλλωνα να κηρυχθεί παγκόσμιο μνημείο της UNESCO.
Κατόπιν, η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ., ζήτησε από το Εθνικό Τυπογραφείο τη διόρθωση σφάλματος σε ΦΕΚ που είχε εκδοθεί παλαιότερα.
Άλλωστε, η γεωγραφική θέση ενός μνημείου προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες του και όχι από Υπουργικές αποφάσεις, όπως ορισμένοι επιμένουν να ισχυρίζονται.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου