" Το Καπηλειό " Ζωντανή μουσική με τραγούδια της παρέας κάθε Σάββατο βράδυ και μεσημέρι Κυριακής
" Το Καπηλειό " με ένα ξεχωριστό εσωτερικό διάκοσμο, σε μία αίθουσα αρκετών τετραγωνικών μέτρων, κατάλληλη για να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση που επιθυμείτε.

18.9.09

Επιστολή Δημήτρη Δράκου για τους δικαιούχους της ειδικής αποζημίωσης των συνεργείων των εκλογών !!


Επιστολή απέστειλε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ κ. Δημήτρης Δράκος στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σπυρίδωνα Φλογαίτη και στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου. Αντικείμενο της επιστολής είναι ο προσδιορισμός των δικαιούχων του ειδικού εκλογικού επιδόματος, που συγκροτούν τα συνεργεία προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ανάδειξης των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2009.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2009
Α.Π.: 1192
Προς:
(1) Κο Σπυρίδωνα Φλογαΐτη Υπουργό Εσωτερικών
(2) Κο Γιάννη Παπαθανασίου Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Κοινοπ.:
κ.κ. Προέδρους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομάρχες
Θέμα: Δικαιούχοι ειδικής αποζημίωσης συνεργείων εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2009.

Εν όψει της επικείμενης έκδοσης αποφάσεων για την συγκρότηση των ειδικών συνεργείων προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2009 καθώς και του προσδιορισμού των δικαιούχων του ειδικού εκλογικού επιδόματος, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 22303/10.4.2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτήθηκαν, για το χρονικό διάστημα από 04.05.2009 έως 19.06.2009, ειδικά συνεργεία προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως και Σάββατο και Κυριακή και τις νυκτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2009.
Με την ως άνω απόφαση καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι στα ειδικά εκλογικά συνεργεία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μετέχουν και οι Ειδικοί Σύμβουλοι και οι Ειδικοί Συνεργάτες των Νομαρχών καθώς και τρεις (3) υπάλληλοι που στελεχώνουν τα Γραφεία των Νομαρχών.
Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 35542/5.6.2009 (ΦΕΚ Β’ 1096/5.6.2009) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίστηκε η ειδική εκλογική αποζημίωση των συμμετεχόντων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία των ως άνω εκλογών της 7ης Ιουνίου 2009.
Στην εν λόγω –δεύτερη- απόφαση παραλήφθηκαν, οι αναφερόμενοι στην πρώτη απόφαση, μετέχοντες στα εκλογικά συνεργεία και δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης, Ειδικοί Σύμβουλοι και οι Ειδικοί Συνεργάτες των Νομαρχών καθώς και τρεις (3) υπάλληλοι που στελεχώνουν τα Γραφεία των Νομαρχών οι οποίοι μετείχαν ενεργά στα ειδικά εκλογικά συνεργεία και παρείχαν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με την αρχική απόφαση, στις διεξαχθείσες εκλογές.
Πέραν των ανωτέρω προσώπων που στελέχωσαν, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 22303/10.4.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, για το χρονικό διάστημα από 04.05.2009 έως 19.06.2009, τα ειδικά συνεργεία προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2009, προσέφεραν την εργασία τους για την αντιμετώπιση των ιδίων ως άνω αναγκών και σε αυτές τις εκλογές, όπως προσφέρουν και σε κάθε εκλογική διαδικασία (βουλευτικές εκλογές, ευρωεκλογές, εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση), οι Γενικοί Γραμματείς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στις εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών τα παραπάνω στελέχη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων περιλαμβάνονταν ρητά μεταξύ των δικαιούχων που στελεχώνουν τα ειδικά εκλογικά συνεργεία και λαμβάνουν την αναλογούσα αποζημίωση.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι με τη υπ’ αριθμ. 46670/2007 (ΦΕΚ Β’/1676/2 3.08.2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίστηκε η ειδική εκλογική αποζημίωση για τους συμμετέχοντες στα εκλογικά συνεργεία στις περασμένες βουλευτικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 διελήφθησαν και οι Γενικοί Γραμματείς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Ακόμη, στα πλαίσια της έκτακτης εκλογικής εργασίας, συμπεριλαμβάνονται και οι υπηρεσίες των οδηγών Νομαρχών ή οδηγών που εξυπηρετούν τη μετακίνηση των Νομαρχών.
Όλοι οι παραπάνω είναι ο διοικητικός και υπηρεσιακός πυρήνας που εργάζεται, συντονίζει και επιβλέπει τη συνολική λειτουργία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του εκλογικού μηχανισμού για την επιτυχή τέλεση των εκλογικών διαδικασιών.
Κατόπιν των ανωτέρω φρονούμε ότι στις αποφάσεις σας περί συγκρότησης των ειδικών συνεργείων προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2009 καθώς και του προσδιορισμού των δικαιούχων του ειδικού εκλογικού επιδόματος, που αφορούν τους εργαζομένους και στελέχη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, θα πρέπει ρητά να συμπεριληφθούν οι εξής κατηγορίες:
- Το σύνολο αυτών που διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 22303/10.4.2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ήτοι:
Α. Για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις :
• Οι Γενικοί Διευθυντές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
• Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Τμήματα Εκλογών και Γραμματείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
• Οι Ειδικοί Σύμβουλοι και οι Ειδικοί Συνεργάτες των Νομαρχών, τρεις (3) υπάλληλοι που στελεχώνουν τα Γραφεία των Νομαρχών, μέχρι είκοσι (20) υπάλληλοι από τους υπηρετούντες στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, και, ειδικότερα, για το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθηνών μέχρι εκατόν τριάντα (130) υπάλληλοι, για τη Νομαρχιακ ή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης μέχρι εξήντα πέντε (65) υπάλληλοι και για κάθε μία από τις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και Λέσβου μέχρι τριάντα (30) υπάλληλοι.
• Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών που έχουν μεταταχθεί αυτοδίκαια στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
• Οι υπάλληλοι των τέως Νομαρχιακών Ταμείων, που έχουν μεταταχθεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Β. Για τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις :
• Μέχρι δεκαπέντε (15) υπάλληλοι από τους υπηρετούντες σε αυτές.
- Πέραν των ανωτέρω:
(α) Οι Γενικοί Γραμματείς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων –συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Ενιαίων και
(β) Οδηγοί των Νομαρχών ή οδηγοί που εξυπηρετούν αυτούς.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.-

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου