19.9.09

Νέοι Αγρότες στην Μεσσηνία – Όλα τα ονόματα !!


Αναρτήθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου τα Αποτελέσματα της γνωμοδοτικής επιτροπής στα πλαίσια εφαρμογής του μέτρου «1.1.2. Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013.
Όλα τα ονόματα των Νέων Αγροτών της Μεσσηνίας.
Αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο

Αρχείο αποτελεσμάτων (αρχείο .xls)

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου