22.9.10

Δημήτρης Κουσελάς – Παρέμβαση για τη λειτουργία ΚΕΠ διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας στη Μεσσηνία.

Θα συμμετέχουν αναβαθμισμένα ΚΕΠ «Δεύτερης γενιάς » !
Σύμφωνα με πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Οικονομίας, η αδειοδότηση επιχειρήσεων θα γίνεται από ένα δίκτυο εξυπηρέτησης, το οποίο θα παρέχει «υπηρεσίες μιας στάσης», προκειμένου να καταργηθούν τα δεκάδες πιστοποιητικά και οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούντο για την αδειοδότηση ίδρυσης επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο δίκτυο αυτό θα συμμετέχουν και αναβαθμισμένα ΚΕΠ «δεύτερης γενιάς», που θα ενημερώνουν και θα εξυπηρετούν άμεσα, σε ένα βήμα και σε μια μέρα, όσους συμπολίτες μας επιθυμούν να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση. Ο Υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής Μεσσηνίας κ. Δημήτρης Κουσελάς, με παρέμβασή του
στην αρμόδια Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κα Θεοδώρα Τζάκρη, ζήτησε να αναβαθμιστεί και να περιληφθεί οπωσδήποτε στο παραπάνω δίκτυο και ένα ΚΕΠ της Μεσσηνίας, για να εξυπηρετούνται οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η κα Τζάκρη ανταποκρίθηκε θετικά και διαβεβαίωσε ότι το αίτημα θα ληφθεί άμεσα υπόψη στον σχεδιασμό του Υπουργείου για τα αναβαθμισμένα ΚΕΠ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου