10.12.15

Επέκταση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στην Καλαμάτα

Στην 560η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», που διεξήχθη στις 27-11-2015, εγκρίθηκε η συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας, ως εξής:
• επέκταση των υποδομών του «ΝΕΣΤΩΡ» στην Καλαμάτα, από τον Απρίλιο του 2016 και
• σύνταξη σχετικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» / Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής αλλά και άλλων Ινστιτούτων του Κέντρου, που ενδιαφέρονται για συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας.
Υπενθυμίζεται πως το ενδεχόμενο δραστηριοποίησης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στην Καλαμάτα, συζήτησε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 ο Δήμαρχος με το Διευθυντή του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του ερευνητικού κέντρου Σωτήριο Χαρισόπουλο.
Η δραστηριότητα του «Δημόκριτου» αναμένεται να αναπτυχθεί σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο.
Το θέμα θα έλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση, οπότε και θα συζητηθεί το μνημόνιο συνεργασίας με το «Δημόκριτο».
Γεγονός είναι ότι εάν υλοποιηθεί η επέκταση του «Δημόκριτου» στην Καλαμάτα, θα ενισχυθεί εντυπωσιακά η πόλη σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, όχι μόνο στον ελληνικό αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο, διότι ο εθνικός δρόμος και το αεροδρόμιο δίνουν πλέον δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδρίων και κάθε είδους εκπαιδευτικών και επιστημονικών εκδηλώσεων.
Η Δημοτική Αρχή προτίθεται να προτείνει (και το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει) ως έδρα δραστηριοποίησης του «Δημόκριτου» στην Καλαμάτα το Μέγαρο Ζουμπούλειο, ένα εμβληματικό κτήριο των αρχών του 20ού αιώνα, όπου τώρα στεγάζεται η Δημοτική Σχολή Χορού, που θα μεταφερθεί στο φυσικό της χώρο, το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου