19.10.18

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Δύο υποτροφίες στη μνήμη "Λ. Σκιά"

Δύο υποτροφίες, σε αποδεδειγμένα άπορους νέους σπουδαστές, θα απονεμηθούν και φέτος από τον δήμαρχο Καλαμάτας κ. Παν. Νίκα, ως τον εκπρόσωπο του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Λυκούργος Σκιάς», σε εκτέλεση της 566/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και με σεβασμό στην επιθυμία του διαθέτη.
Ο Λυκούργος Σκιάς, γεννήθηκε το 1912 στην Καλαμάτα και με την περιουσία του, την οποία διέθεσε στο δήμο, βοηθά στην ολοκλήρωση των σπουδών άπορων φοιτητών. Έχει δωρίσει στο δήμο σημαντικά ακίνητα και διέθεσε ότι είχε για το κοινωνικό σύνολο.
Υποψήφιοι για τις υποτροφίες φέτος είναι:
«απόφοιτοι σχολικού έτους 2017 - 2018 (ακαδημαϊκό έτος 2018-2019) προερχομένων από τον Δήμο Καλαμάτας και αποφοιτούντων με άριστη επίδοση από Λύκεια της Καλαμάτας, προκειμένου να συνεχίσουν και εφ' όσον χρόνο συνεχίζουν αδιακόπτως και ευδοκίμως τις σπουδές τους σε ανώτερα και ανώτατα πνευματικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού».
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Δήμο Καλαμάτας (Τμήμα Παιδείας) μέχρι την επόμενη  Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 (νέα προθεσμία), επισυνάπτοντας:
  • αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου,
  • αντίγραφο βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018,
  • βεβαίωση εγγραφής (ΑΕΙ ή AΤΕΙ),
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. (2018), αντίγραφο Ε9 από Δ.Ο.Υ. και αντίγραφο Ε3 από Δ.Ο.Υ. (εφόσον υποβάλλεται ).
Μπορείτε εδώ να δείτε το έντυπο αίτησης υποτρόφου και εδώ την υπεύθυνη δήλωση.
Για περισσότερες, πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Καλαμάτας (Αθηνών 99, Β΄ κτήριο– γραφ. 324) αλλά και στα τηλέφωνα 27213 - 60765 ή 60764 ή 60802.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου