5.7.19

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Υπαγωγή οφειλετών ΔΕΥΑΚ στις διατάξεις του Ν. 4611/2019

Σε ανακοίνωση, την οποίαν υπογράφει ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΥΑΚ Νίκος Μπασακίδης, αναφέρονται τα εξής: 
 
«Τις ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/2019), αποδέχθηκε σε συνεδρίασή του το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ και καλεί τους οφειλέτες προς την Επιχείρηση να προσέλθουν από την 30ή Ιουλίου 2019 έως και την 17η Σεπτεμβρίου 2019, για την κατάθεση την αντίστοιχης αίτησης υπαγωγής.
Στις ευνοϊκές ρυθμίσεις, έως και 100 ισόποσων δόσεων, μπορούν να υπαχθούν και οφειλέτες, των οποίων οι οφειλές βρίσκονται ήδη σε διακανονισμό, καθώς και αυτοί, των οποίων οι προηγούμενες ρυθμίσεις έχουν ακυρωθεί.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, προβλέπονται:
1. Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20€
2. Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις από 50% έως 100% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων
3. Μηνιαία προσαύξηση 5% για κάθε καθυστερούμενη δόση
4. Κατάργηση της ρύθμισης αν δεν εξοφλούνται οι τρέχοντες λογαριασμοί και η καθυστέρηση εξυπηρέτησης της οφειλής είναι μεγαλύτερη από 3 μήνες.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αντίγραφο ενός λογαριασμού της ΔΕΥΑΚ και οποιοδήποτε έγγραφο της Δ.Ο.Υ πιστοποιεί το ΑΦΜ του οφειλέτη.
 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: 27210.63147 – 27210.63154 – 27210.63150 – 27210.63163>
Πηγή: https://www.kalamata.gr/

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου