4.4.14

Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος

Στην εκλογή του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου στη θέση του προέδρου του Τμήματος Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών προχώρησε  η συνέλευση των διδασκόντων του Τμήματος.

Το βιογραφικό του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Γεώργιος Σαββάτος) γεννήθηκε στό Περιστέρι Ἀττικῆς τό ἔτος 1961, ὅπου καί περάτωσε τίς ἐγκύκλιες σπουδές του. 

Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν (1980-1983) καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν - Τμῆμα Θεολογίας (1983-1987).

Τό ἔτος 1988 χειροτονήθηκε Διάκονος καί ἔτυχε ὑποτροφίας ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία (Comite Catholique pour la collaborati-on Culturele) γιά Μεταπτυχιακές σπουδές στή Ρώμη (Pontificio Insti-tuto Orientale καί Pontificio Universita Gregoriana, 1988-1990). Τό ἔτος 1990 ἔλαβε τό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εἰδίκευσης (Master) στήν Πατερική Θεολογία καί στήν Οἰκουμενική Κίνηση, μέ βαθμό «Ἄριστα» (Summa cum Laude). Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα Ἑλληνικῆς Παλαιογραφίας καί Διπλωματικῆς, στήν ἀντίστοιχη «Scuola di Paleografia Diplomatica e Archivistica» τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ.

Κατά τά ἔτη 1990-1991, ὡς ὑπότροφος καί πάλιν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, παρακολούθησα τόν τρίτο κύκλο μεταπτυχιακῶν σπουδῶν (Διδακτορικοῦ Διπλώματος) στό Πανεπιστήμιο τοῦ Στρασβούργου (Faculte de Theologie Catholique). Τόν Νοέμβριο τοῦ ἔτους 1990 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος καί ἔλαβε τό Ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη.

Το ἔτος 2007 (15 Μαρτίου) ἐξελέγη, ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Μητροπολίτης Μεσσηνίας. Τό ἔτος 1995 ἀναγορεύθηκε Διδάκτορας τῆς Θεολογίας, τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα : «Ἡ θεολογική ὁρολογία καί προβληματική τῆς Πνευματολογίας τοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Β' τοῦ Κυπρίου», μέ βαθμό «Λίαν Καλῶς» (Ἑπταμελής Ἐξεταστική Ἐπιτροπή: Καθηγητές κ. κ. Κωνσταντῖνος Σκουτέρης (Πρόεδρος), Βλάσιος Φειδᾶς, Στυλιανός Παπαδόπουλος, Ἠλίας Μουτσούλας, Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος (Ἐπιβλέπων), Νικόλαος Ξεξάκης, πρωτ. Νικόλαος Ἰωαννίδης). Τόν Ἰούνιο τοῦ ἔτους 1999 ἐξελέγη Λέκτορας τοῦ Τμήματος Θεολογίας, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, στό Τομέα Πατερικῶν Σπουδῶν, Ἱστορίας Δογμάτων καί Συμβολικῆς καί στό γνωστικό ἀντικείμενο «Πατερική Θεολογία μέ ἔκδοση κειμένων Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων» (ΦΕΚ 208 ΝΠΔΔ/10-12-1999) (Εἰσηγητική Τριμελής Ἐπιτροπή: Ἠλίας Μουτσούλας, Κωνσταντῖνος Σκουτέρης, Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος), τόν δέ Ἰούνιο τοῦ ἔτους 2002 Ἐπίκουρος Καθηγητής τοῦ αὐτοῦ Τμήματος, καί μέ γνωστικό ἀντικείμενο «Πατρολογία» (ΦΕΚ 216 ΝΠΔΔ/18-09-2002) (Εἰσηγητική Τριμελής Ἐπιτροπή: Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος, Κωνσταντῖνος Λιάκουρας, πρωτ. Νικόλαος Ἰωαννίδης).

Κατά τά ἔτη 1995-1998 ὑπηρέτησε ὡς Γραμματέας στή «Συνοδική Ἐπιτροπή τοῦ Γραφείου Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως» καί στήν «Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πα-ρακολουθήσεως Εὐρωπαικῶν Θεμάτων», τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκ-κλησίας τῆς Ἑλλάδος (1998-1999), ὡς Ἐφημέριος δέ καί Τακτικός Ἱερο-κήρυκας στήν Ἱερά Μητρόπολη Περιστερίου (1988-1995) καί στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ἀπό τό 1995 ὥς της εκλογής του. 

Τακτικό μέλος τῆς «Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καίΝομοκανονικῶν Ζητημάτων», τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, για τή χρονική περιόδο 2003-2007, τῆς «Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Παρακολουθήσεως Εὐρωπαικῶν Θεμάτων» (2004-2007) καί τῆς «Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς για τηδιδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν». Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ «Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». 
Μέλος τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στόν «Ἐπίσημο Θεολογικό Διάλογο μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας». Μέλος τῆς τριμελοῦς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στη Διαρκῆ καί στήν ἐν Ὁλομελείᾳ Ἐπιτροπή, τοῦ Τμήματος «Πίστης καί Τάξης» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ). 
Με ἀπόφαση τῆς Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων διορίστηκε μέλος στο «Ἀνώτατο Ἐπιστημονικό Συμβούλιο», τῶν Ἀνωτάτων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν (ΦΕΚ Β’ 463/13-04-2006). Ἐκπροσώπησε τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καίτήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σέ Διορθόδοξα Συνέδρια καί Συνδιασκέψεις καί σέ Διεκκλησιαστικές ἀποστολές. Ομιλεί τή Γαλλική καί τήν Ἰταλική γλῶσσα καί εἶναι γνώστης τῆς Ἀγγλικῆς.  Μητροπολίτης Μεσσηνίας εξελέγη τον Μάρτιο του 2007.

amen.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου