11.3.11

Σαχινίδης σε Νάντια: «Το σύνολο των χρημάτων θα καταβληθεί στον ΕΛΓΑ μέχρι τις 30/04/11»

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Σαχινίδης, στην απάντησή του σε ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Νάντια Γιαννακοπούλου στις 02/02/11, σχετικά με την απόδοση από τον ΕΛΓΑ των αποζημιώσεων που αφορούν το 2010 στους αγρότες, αποσαφήνισε ότι η απόδοση της εισφοράς του έτους 2010 θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30/04/11, ημερομηνία κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των εισπραχθέντων από το Δημόσιο εσόδων και κατ’ επέκταση μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα καταβληθούν και οι οφειλές προς τους αγρότες.
Ο Υφυπουργός πληροφόρησε την κ. Γιαννακοπούλου ότι για την απόδοση στον ΕΛΓΑ των εισπράξεων από την ειδική ασφαλιστική εισφορά έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Περαιτέρω, ο κ. Σαχινίδης ενημέρωσε την κ. Γιαννακοπούλου ότι μέρος του ποσού των αποζημιώσεων έχει ήδη αποδοθεί στον ΕΛΓΑ για κάλυψη των υποχρεώσεών του.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου