10.3.11

Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Πύλου Νέστορος με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη !

Την 14η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η 6η/2011 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:
1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
2. Έγκριση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης, 2ης και 3ης συνεδρίασης.
3. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας.
4. Συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
5. Συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
μας.
6. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 για την ένταξη της Πράξης: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ (ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)» και ορισμός ως δικαιούχου της ως άνω πράξης το Δήμο Καλαμάτας.
7. Συμμετοχή του Δήμου Πύλου – Νέστορος στην Προγραμματική Σύμβαση με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την καταπολέμηση των κωνοποειδών για το έτος 2011.
8. Έγκριση σύστασης μια προσωποπαγούς θέσης στο Δήμο Πύλου – Νέστορος αορίστου χρόνου και κατάταξη υπαλλήλου βάσει δικαστικής απόφασης.
9. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικός – αναπληρωματικός) για την επιτροπή εφαρμογής του Κανονισμού Λιμένα άρθρου 35 του αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ. (Γενικού Κανονισμού Λιμένα).
10. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικός – αναπληρωματικός) για την επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων ή μη πλαζ στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Καλαμάτας.
11. Συμμετοχή του Δήμου Πύλου – Νέστορος στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, έγκριση του τροποποιημένου καταστατικού του και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας.
12. Συμμετοχή του Δήμου Πύλου – Νέστορος στην Ένωση Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα και ορισμός εκπροσώπων.
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτική οδοποιία ΔΔ Βλαχόπουλου του Δήμου Παπαφλέσσα» με αριθμό μελέτης 381/2000.

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Καινούργιου Χωριού» με αριθμό μελέτης 401/2006.
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συνδέσεις οικιών με νέο δίκτυο ύδρευσης στο ΔΔ Ρωμανού» με αριθμό μελέτης 203/2010.
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ζώνες πυρασφάλειας» με αριθμό μελέτης 257/2005.
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ΤΔ Κορυφασίου» με αριθμό μελέτης 113/2009.
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού από Μοναστήρι Αγ. Δημητρίου» με αριθμό μελέτης 105/2009.
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης ΔΔ Ρωμανού – ΔΔ Μυρσινοχωρίου» με αριθμό μελέτης 82/2007.
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Χανδρινού» με αριθμό μελέτης 128/2009.
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Στενωσιάς Δήμου Χιλιοχωρίων» με αριθμό μελέτης 332/2008.
22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δήμου Παπαφλέσσα (χαλικοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις)» με αριθμό μελέτης 168/2010.
23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Δίκτυο ακαθάρτων ΔΔ Χώρας – ΔΔ Ρωμανού (τμήμα συνδέσεων 2η εργολαβία)» με αριθμό μελέτης 246/2010, ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ.
24. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Δίκτυο ακαθάρτων ΔΔ Χώρας – ΔΔ Ρωμανού (τμήμα συνδέσεων 1η εργολαβία)» με αριθμό μελέτης 245/2010, ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ.
25. Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειων χώρων υγιεινής και αποθήκης στο Δημοτικό Σχολείο Βλαχόπουλου».
26. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Δίκτυο ακαθάρτων ΔΔ Αμπελοφύτου και Κορυφασίου».
27. Παραλαβή της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ανόρυξη και λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Λυκοβούνι» για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών Μυρσινοχωρίου.
28. Παραλαβή της αναγνωριστικής γεωλογικής έκθεσης για ανόρυξη και λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Λυκοβούνι» για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών Μυρσινοχωρίου.
29. Έγκριση παραχώρησης του ισογείου ορόφου του Περιφερειακού Ιατρείου για τη στέγαση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», της Δημοτικής Ενότητας Παπαφλέσσα.
30. Προσδιορισμός των ωρών λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου