12.3.11

Ρύθμιση οφειλών ΟΤΑ από Τ.Π. & Δ.

TH δυνατότητα στο δ.σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων να ρυθμίζει οφειλές από δάνεια που έχει χορηγήσει στους δήμους και τις πρώην κοινότητες ή τους καθολικούς διαδόχους αυτών, καθώς και στις περιφέρειες, κατόπιν αιτήσεώς τους, δίνει τροπολογία του Yπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις, δηλαδή κεφάλαιο, τόκοι, τόκοι υπερημερίας, και λοιπές επιβαρύνσεις με ταυτόχρονη τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών αυτών με συνομολόγηση νέου δανείου για τον σκοπό αυτό. Με την ίδια τροπολογία επιλύεται το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης με τη παράταση της ισχύουσας μεταβατικής ρύθμισης μέχρι το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους, οπότε και θα τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα μεταφοράς με ευθύνη των δήμων.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου