10.3.11

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Αρμοδιότητα των δήμων τα σκουπίδια !

Να αναλάβει ο δήμαρχος τις ευθύνες του !
Δεν το λέτε αυτό κα Τζακρη και στον κο Νίκα μπας και ξεβρωμίσει η Καλαμάτα !!
Στις 10 Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κας Θεοδώρας Τζάκρη με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κο Κατσιφάρα, το Γενικό Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης κο Αποστολόπουλo, το Δημάρχο Πατρέων κο Δημαρά και τον προέδρο της Β διαχειριστικής ενότητας ΦΟΣΔΑ Αχαΐας, κο Αλεξόπουλο.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η επίσπευση και επίλυση των ζητημάτων που αφορούν την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στο Νομό Αχαΐας, με ορατό τον κίνδυνο απώλειας της χρηματοδότησης του έργου, λόγω της άμεσης λήξης εντός του Μάιου της σχετικής πρόσκλησης της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στη συνάντηση ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Πατρέων για τον υψηλότατο βαθμό ωριμότητας του έργου και την εξασφάλιση της μέγιστης χρηματοδότησης από την πλευρά της πολιτείας, η οποία προτίθεται να καλύψει τα 60 από τα 70 εκατομμύρια ευρώ της επένδυσης.
Ειδικότερα στα πλαίσια προετοιμασίας του έργου, έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω ενέργειες ωρίμανσης του έργου, για τις οποίες και ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Πατρέων:
• Έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 139496 / 7-5-2009
• Έχει εκδοθεί τροποποιημένη ΑΕΠΟ 126274 / 2-6-2010 που προβλέπει και τις φάσεις κατασκευής της μονάδας
• Έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοτικών & Κοινοτικών Έργων & Θεώρησης Μελετών (Σ.Δ.Κ.Ε.&Θ.Μ.) του ΥΠΕΣΑΗΔ δύο (2) Τεχνικές Προμελέτες για δύο διαφορετικές τεχνολογικές οικογένειες επεξεργασίας ΑΣΑ
• Έχει εγκριθεί από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ η κατασκευή του έργου με βάση το σύστημα διαγωνισμού «μελέτη - κατασκευή»
• Έχουν υποβληθεί από το Σεπτέμβριο του 2010 στην Τεχνική Υπηρεσία του ΥΠΕΣΑΗΔ Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου, για έλεγχο και εισαγωγή τους στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο. Η Τεχνική Υπηρεσία του ΥΠΕΣΑΗΔ προέβη σε παρατηρήσεις από το Δεκέμβριο του 2010. Τα Τ.Δ. δεν έχουν επανυποβληθεί ακόμα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων.
Επιπρόσθετα επισημάνθηκε το γεγονός ότι η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας θα διενεργηθεί μέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, διασφαλίζεται χαμηλό τέλος χρήσης για τους πολίτες (της τάξεως των 55 - 65 ευρώ τον τόνο, ανάλογα με την έκπτωση του διαγωνισμού), το οποίο και αποτελεί το χαμηλότερο τέλος μεταξύ των σχεδιαζόμενων έργων στην Ελλάδα.
Οι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες τεχνολογίες που έχουν επιλεγεί για την επεξεργασία των απορριμμάτων είναι τεχνολογίες μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας, οι οποίες και αποτελούν τις πλέον φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και χρησιμοποιούνται ευρέως στις προηγμένες περιβαλλοντικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα κατέστη σαφές ότι α. δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος θερμικής επεξεργασίας των απορριμμάτων και β. πρόκειται για το μοναδικό έργο που έχει αδειοδοτηθεί για δύο διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις, με στόχο τη μεγιστοποίηση του ανταγωνισμού
Η κυρία Υφυπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο παραμένει σταθερό στην πολιτική του για τη κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων και την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους στο Νομό Αχαΐας. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε από το Δήμαρχο Πατρέων η άμεση διόρθωση των τευχών προκήρυξης της μονάδας επεξεργασίας σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τεχνικής υπηρεσίας του ΥΠΕΣΑΗΔ και η επίσπευση των απαιτούμενων ενεργειών για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Επιπλέον η κυρία Υφυπουργός ζήτησε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων την απρόσκοπτη και άμεση υποστήριξη του έργου μέσω της διάθεσης ΣΜΑ και άλλων απαιτούμενων έργων, που είναι επιλέξιμες από το ΕΣΠΑ.
Επίσης η κα Τζάκρη κατέστησε σαφές στο Δήμαρχο ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά των ΟΤΑ από τη σύστασή τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ακυρώσει την υλοποίηση του έργου της κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας των στερεών αστικών αποβλήτων.
Η κυρία Υφυπουργός προέβη στην κάτωθι δήλωση: «Η περαιτέρω καθυστέρηση από την πλευρά του δήμου των ελάχιστων εναπομενουσών εργασιών για τη διενέργεια του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, που προτείνεται από τον περιφερειακό σχεδιασμό και αποτελεί τη μοναδική οριστική λύση για το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Αχαΐα, θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το έργο, εξαιτίας της άμεσης λήξης της πρόσκλησης ένταξης του έργου και την επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. Ο δήμαρχος Πατρέων πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει το έργο και να μην ακυρωθεί. Η κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην αναγκαιότητα κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας, καθώς αποτελεί ένα καθαρά περιβαλλοντικό έργο στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης. Καλώ όλους τους εμπλεκόμενους να αναλάβουν τις ευθύνες τους γιατί η διαφαινόμενη απώλεια 60 εκ. ευρώ, στη σημερινή περίοδο της βαθιάς κρίσης, όχι μόνο είναι εγκληματική αμέλεια αλλά και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια να ξανανοίξουν οι χωματερές στην Αχαϊα »

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου