10.3.11

2.770 αιτήσεις αγροτών για φωτοβολταϊκά !

Διευκρινίσεις για την πορεία εφαρμογής του προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών από επαγγελματίες αγρότες δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά από αγρότες που έλαβαν προσφορά σύνδεσης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου είναι 2.770, από τις οποίες οι 1.020 είναι σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας με μεγάλη συγκέντρωση αιτημάτων. Δηλαδή οι προσφορές σύνδεσης ξεπέρασαν τις αρχικές εκτιμήσεις της ΔΕΗ, σύμφωνα με τις οποίες δεν θα ξεπερνούσαν τις 2000. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία:
-Στα διασυνδεδεμένα νησιά και συγκεκριμένα στην Εύβοια όπου το διαθέσιμο περιθώριο ισχύος απεδείχθη δυσανάλογα μικρό σε σχέση με το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, διερευνάται από τη ΔΕΗ η δυνατότητα διεύρυνσης του περιθωρίου αυτού, ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο δυνατό πλήθος των αιτημάτων (εκ των οποίων περί τα 70 αγροτικά) που κατατέθηκαν την πρώτη ημέρα υποβολής. Εφ' όσον αυτό είναι τεχνικά δυνατόν η νέα διαθέσιμη ισχύς αναμένεται να "επισημοποιηθεί" μέσω πρότασης του Διαχειριστή και σχετικής απόφασης της ΡΑΕ.
-Για τα διασυνδεδεμένα νησιά για τα οποία έχει καλυφθεί το περιθώριο ισχύος, η ισχύς που θα απελευθερωθεί στο μέλλον από την ενδεχόμενη αδυναμία υλοποίησης κάποιων φωτοβολταϊκών σταθμών επί εδάφους θα διατεθεί κατά απόλυτη προτεραιότητα για την ικανοποίηση αιτημάτων του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις ("φωτοβολταϊκά στις στέγες").

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου